Automatiska smörjsystem

Det automatiska smörjsystem har följande komponenter; Behållare Motorenhet som kan programmeras till 1,3,6, eller 12 månader.
3 125 kr

Det automatiska smörjsystemet ger tillräckligt med fett till huvud-lagret i ett helt år. Detta ger dig trygghet, sparar tid och förlänger livstiden. Fettpatronen måste skiftas en gång varje år, vid normalt dagligt bruk. 

Det automatiska smörjsystemet ger tillräckligt med fett till huvud-lagret i ett helt år. Detta ger dig trygghet, sparar tid och förlänger livstiden. Fettpatronen måste skiftas en gång varje år, vid normalt dagligt bruk.