Elstängsel / Avskiljare

Elstängsel / Avskiljare är nödvändigt för varje skritt-maskin. Detta är viktigt för att hålla hästarna avskilda och skapar “ ro i boxen ” och ökad säkerhet.
3 125 kr